øûLe PithiveraisEvènementsHistoire localeCartes postalesGénéalogieBibliographie

Photos de classes

 

Les expositions de photos de classes de Césarville-Dossainville ont eu lieu les
 Dimanche 2 juin 2002 & dimanche 8 juin 2008

 

Photos de classes de 1902 à 1991

Pour tous renseignements, adressez-vous à :
Marc BEAUVALLET
marc.beauvallet [AT] wanadoo.fr
Thierry BOUSSAINGAULT
thierry.boussaingault [AT] wanadoo.fr
Jean-Philippe BOILLET
jboillet [AT] club-internet.fr
Martine et Philippe DOUILLET
ma.douillet [AT] wanadoo.fr

 

01 - Césarville - 1902-1903

02 - Césarville - 1905-1906

03 - Césarville - 1914-1915

04 - Césarville - 1933-1934

05 - Césarville - 1946-1947

06 - Césarville - 1951-1952

07 - Césarville - 1957-1958

08 - Césarville - 1958-1959

09 - Césarville - 1959-1960

10 - Césarville - 1960-1961

11 - Césarville - 1963-1964

12 - Césarville - 1965-1966

13 - Césarville - 1968-1969

14 - Césarville - 1969-1970

15 - Césarville - 1972-1973

16 - Césarville - 1974-1975

17 - Césarville - 1976-1977

18 - Mainvilliers - 1977-1978

19 - Césarville - 1983-1984

20 - Césarville - 1983-1984

21 - Césarville - Annee inconnue

22 - Césarville - 1985-1986

23 - Césarville - 1985-1986 (Père Noël)

24 - Césarville - 1986-1987

25 - Mainvilliers - 1987-1988

26 - Césarville - 1988-1989

27 - Mainvilliers - 1988-1989

28 - Césarville - 1989-1990

29 - Césarville 1990-1991 (Carnaval)

30 - Césarville - 1981-1982

31 - Mainvilliers - 1978-1979

32 - Mainvilliers - 1979-1980

33 - Mainvilliers - 1980-1981

34 - Mainvilliers - 1986-1987

35 - Mainvilliers - 1987-1988

Annexe - Enfants avec un prêtre et un missionnaire à Engenville